GDPR

Vi värnar om personuppgifter. Finns det något på vår hemsida, Facebooksida eller Instagramkonto där ni är med som ni vill radera eller upplever kränkande/stötande så skicka oss ett mail. Vi har upplevt  ett stort intresse för fotboll i den ålder vi fokuserar på. Vi strävar att när GDPR är infört så långt det är möjligt uppfylla Riksidrottsförbundets rekommendation att inhämta samtycke från vårdnadshavare till barn under 16 år.

  • Vi delar inte personuppgifter med tredje land.
  • Vi delar inte personuppgifter med andra.
  • Personuppgifter som ni anmäler vid t. ex. vår cup raderas efter cupen.

Länk till vår samtyckesenkät